Twoje pomysły – zrealizowane przez nas.

Budowanie dla przyszłych pokoleń

Kompleksowa obsługa na każdym etapie

Dla Takenaka jako generalnego wykonawcy życzenia i wymagania naszych klientów są zawsze na pierwszym miejscu. Wspólnie staramy się znaleźć najlepsze możliwe rozwiązania dla inwestycji, oferując Design&Build jako kompletny pakiet, bądź możliwość zlecenia usług projektowania i budowy osobno. Dzięki współpracy między naszymi oddziałami zlokalizowanymi w Europie, Azji i USA oraz zgodności z normami jakości poprzez naszą certyfikację ISO 9001, zapewniamy wysoką jakość usług

Nasze osiągnięcia, wynikające z realizacji ponad 1 500 projektów mówią same za siebie: obejmują one zakłady produkcyjne i obiekty logistyczne, biura, centra badawczo-rozwojowe, a także inne budynki, takie jak Expo, muzea, ambasady, restauracje i różne galerie handlowe.

TAKENAKA łączy niezbędne kompetencje, aby Twój projekt stał się rzeczywisty. Aby osiągnąć najlepsze wyniki, zespół sprzedaży TAKENAKA, wewnętrzni architekci i inżynierowie oraz zespół budowlany ściśle ze sobą współpracują.

Graphical representation of the flow of design, design & build and construction processes in dark red and white bar charts.
1. Opracowanie wstępne 2. Projekt wstępny 3. Planowanie 4. Roboty budowlane 5. Usługi po zakończeniu budowy
Gromadzenie danych i informacji Przegląd wymagań klienta Szczegółowe planowanie projektu Plan jakości robót budowlanych Plan jakości robót budowlanych
Analiza danych Analiza procesów operacyjnych Tworzenie szczegółowych specyfikacji Zaopatrzenie i produkcja Umowa serwisowa
Propozycja koncepcji projektowej Propozycja schematu projektu Szczegółowy kosztorys Zarządzanie budową Okresowe Inspekcje
Przegląd obowiązujących przepisów prawa i regulacji Planowanie z troską o środowisko naturalne Opracowanie projektu Plan robót budowlanych
Wybór lokalizacji Mobilizacja dostępnych zasobów wykonawczych Inżynieria (M&E) Instalacja i dostosowanie
Badania miejsca inwestycji Optymalizacja inwestycji Prezentacja końcowa Ocena Systemów
Wstępne oszacowanie kosztów Przegląd projektowy Inspekcja
Raport z budowy
Minimalist design with the lettering "BIM COORDINATION" surrounded by two horizontal lines on a black background.
Icon einer Hand mit zwei ausgestreckten Fingern. Wischen Sie nach links.

For further steps please wipe/scroll the table to the left.

Graphical representation of the flow of design, design & build and construction processes in dark red and white bar charts.
1. Preliminary Study 2. Preliminary Draft 3. Planning 4. Construction Work 5. Post-Construction Services
Data and Information Gathering Review of Customer Requirements Detailed Design Planning Construction Quality Plan Construction Quality Plan
Data Analysis Analysis of Operational Processes Creation of Detailed Specifications Procurement and Manufacturing Maintenance Contract
Design Concept Proposal Schematic Design Proposal Detailed Cost Estimation Construction Management Regular Inspections
Review of applicable laws and regulations Environmentally-conscious Planning Design Development Construction Work Plan
Location selection Mobilisation of Resources Engineering (M&E) Installation and Adjustment
On-site investigation and survey Value Engineering Final Presentation System Evaluation
Rough Cost Estimation Design Review Inspection
Construction Report
Minimalist design with the lettering "BIM COORDINATION" surrounded by two horizontal lines on a black background.

References

Factory

Office

Logistics

Showroom

R&D

Residential

Fit-Out

Other

Nasze usługi

Zarys ogólny

References

Factory

Office

Logistics

Showroom

R&D

Residential

Fit-Out

Other

References

Factory

Office

Logistics

Showroom

R&D

Residential

Fit-Out

Other

Innovative Architecture, high quality execution

Innovative Architecture, high quality execution

You want to build and are looking for the right partner? Contact us!

Innovative Architecture, high quality execution

You want to build and are looking for the right partner? Contact us!