Wzajemna współpraca w całej Europie

Oddziały TAKENAKA Europe

Firma Takenaka Europe została założona już w 1973 roku, a pierwszy oddział został otwarty w Düsseldorfie. W kolejnych latach udało nam się rozszerzyć obszar naszych usług w Europie, dzięki czemu można nas znaleźć w 13 krajach Europy i skorzystać z naszych pakietów usług.

Skontaktuj się z nami – nasi koledzy z oddziałów Ci pomogą!

AL AD AT BY BE BA BG HR CY CZ DK EE FI FR GER GR HU IS IE IT XK LV LI LT LU MK MT MD MC ME NL NO PL PT RO RU SM RS SK SI ES SE CH UA UK VA

Wzajemna współpraca w całej Europie

Oddziały TAKENAKA Europe

Firma Takenaka Europe została założona już w 1973 roku, a pierwszy oddział został otwarty w Düsseldorfie. W kolejnych latach udało nam się rozszerzyć obszar naszych usług w Europie, dzięki czemu można nas znaleźć w 13 krajach Europy i skorzystać z naszych pakietów usług.

Skontaktuj się z nami – nasi koledzy z oddziałów Ci pomogą!

AL AD AT BY BE BA BG HR CY CZ DK EE FI FR GER GR HU IS IE IT XK LV LI LT LU MK MT MD MC ME NL NO PL PT RO RU SM RS SK SI ES SE CH UA UK VA