Polityka prywatności

Takenaka Europe GmbH bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa prywatności i danych osobowych.

Obowiązkowe przepisy dotyczące ochrony danych w Unii Europejskiej zawarte są w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Ponadto niektóre państwa członkowskie UE mogły przyjąć dodatkowe przepisy uzupełniające RODO. W przypadku Niemiec Bundesdatenschutzgesetz (federalna ustawa o ochronie danych) została odnowiona i zawiera teraz szczegółowe przepisy dotyczące RODO. Podobnie jak w UE, gdzie przepisy mogą się różnić w zależności od kraju, to samo dotyczy Niemiec, ponieważ przepisy mogą się różnić w zależności od kraju związkowego.

Wszystkie dane zebrane od osób odwiedzających stronę internetową Takenaka są przetwarzane z zachowaniem najściślejszego stopnia poufności i są w pełni zgodne z przepisami o ochronie danych. Wysoki poziom odpowiedzialności w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji i ochrony danych jest integralną częścią kultury korporacyjnej Takenaka.

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej dane są gromadzone i przechowywane dla każdej wizyty i przechowywane jako „plik dziennika serwera”. Oto lista danych, które są gromadzone i przechowywane:

 • Czas spędzony na stronie
 • Odwiedzone podstrony
 • Kryteria wyszukiwania w przeglądarce, które doprowadziły do witryny Takenaka
 • Informacje dotyczące przeglądarki internetowej
 • Informacje o używanym systemie operacyjnym
 • Twój adres IP

Wyżej wymienione dane są wykorzystywane wyłącznie do celów analizy statystycznej i ulepszania naszej strony internetowej. Jeśli jednak pojawią się przesłanki wskazujące na niezgodne z prawem korzystanie z naszej strony internetowej, zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia plików dziennika serwera w takim przypadku.

Takenaka ściśle przestrzega wszystkich przepisów dotyczących ochrony danych podczas przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że dalsze przetwarzanie i/lub przekazywanie jakichkolwiek danych osobowych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub za Twoją zgodą.

Poniższe dane są uważane za „dane osobowe”, ponieważ identyfikują użytkownika i mogą być śledzone wstecz do niego:

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu

W przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się skorzystać z narzędzi kontaktowych Takenaka, które są oferowane na stronie internetowej, możliwe jest, że Twoje dane będą przechowywane w celu przetworzenia i obsługi Twojego żądania. Jeśli jest to konieczne, Twoje dane mogą być przekazywane w ramach grupy Takenaka. Ponadto strony 3rd mogą być wykorzystywane do realizacji Twojego żądania, na przykład firma kurierska, w której wykorzystalibyśmy do wysłania żądanych informacji. Dalsze przekazywanie Twoich danych osobom trzecim nie będzie odbywać się bez Twojej zgody.

Ta strona internetowa korzysta z tak zwanych sesyjnych plików cookie. Te tymczasowe pliki cookie nie mogą być używane do trwałej identyfikacji użytkownika, ale są ważne tylko w bieżącej sesji. Te pliki cookie zawierają tymczasowe informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej.

Instalacji plików cookie można zapobiec, edytując niektóre ustawienia w przeglądarce internetowej. Może to jednak ograniczyć pełny dostęp do strony internetowej. O instalacji plików cookies zostaniesz poinformowany przy pierwszej wizycie na stronie internetowej przez osobne okno przeglądarki. Zgoda na korzystanie z plików cookie udzielona na tej stronie dotyczy również przetwarzania zebranych danych plików cookie w sposób opisany powyżej.

Nasza strona internetowa oferuje linki do innych stron internetowych. Nasza Polityka prywatności nie ma zastosowania do żadnych linków stron 3rd znalezionych na naszej stronie internetowej. Indywidualne polityki ochrony danych dla tych stron internetowych stron 3rd można znaleźć odpowiednio na każdej stronie internetowej. Po kliknięciu na inną stronę internetową Takenaka nie jest już odpowiedzialna za ochronę Twoich danych. Informujemy, że Takenaka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści lub środki istotne dla ochrony danych na tych stronach.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) reguluje następujące przepisy, które są dostarczane bez ograniczeń

 • Prawo do informacji (art. 15 RODO)
 • Prawo do zmiany (art. 16 RODO)
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO)
 • Prawo do odwołania się do organu nadzorczego (art. 77 RODO)
 • Prawo do odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych (art. 6 RODO)

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych lub przetwarzania danych osobowych w Takenaka, prosimy o kontakt:

Takenaka Europe GmbH
– Administration –
Grafenberger Allee 136
40237 Düsseldorf
datenschutz@takenaka.eu

Polityka prywatności

Takenaka Europe GmbH bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa prywatności i danych osobowych.

Obowiązkowe przepisy dotyczące ochrony danych w Unii Europejskiej zawarte są w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Ponadto niektóre państwa członkowskie UE mogły przyjąć dodatkowe przepisy uzupełniające RODO. W przypadku Niemiec Bundesdatenschutzgesetz (federalna ustawa o ochronie danych) została odnowiona i zawiera teraz szczegółowe przepisy dotyczące RODO. Podobnie jak w UE, gdzie przepisy mogą się różnić w zależności od kraju, to samo dotyczy Niemiec, ponieważ przepisy mogą się różnić w zależności od kraju związkowego.

Wszystkie dane zebrane od osób odwiedzających stronę internetową Takenaka są przetwarzane z zachowaniem najściślejszego stopnia poufności i są w pełni zgodne z przepisami o ochronie danych. Wysoki poziom odpowiedzialności w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji i ochrony danych jest integralną częścią kultury korporacyjnej Takenaka.

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej dane są gromadzone i przechowywane dla każdej wizyty i przechowywane jako „plik dziennika serwera”. Oto lista danych, które są gromadzone i przechowywane:

 • Czas spędzony na stronie
 • Odwiedzone podstrony
 • Kryteria wyszukiwania w przeglądarce, które doprowadziły do witryny Takenaka
 • Informacje dotyczące przeglądarki internetowej
 • Informacje o używanym systemie operacyjnym
 • Twój adres IP

Wyżej wymienione dane są wykorzystywane wyłącznie do celów analizy statystycznej i ulepszania naszej strony internetowej. Jeśli jednak pojawią się przesłanki wskazujące na niezgodne z prawem korzystanie z naszej strony internetowej, zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia plików dziennika serwera w takim przypadku.

Takenaka ściśle przestrzega wszystkich przepisów dotyczących ochrony danych podczas przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że dalsze przetwarzanie i/lub przekazywanie jakichkolwiek danych osobowych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub za Twoją zgodą.

Poniższe dane są uważane za „dane osobowe”, ponieważ identyfikują użytkownika i mogą być śledzone wstecz do niego:

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu

W przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się skorzystać z narzędzi kontaktowych Takenaka, które są oferowane na stronie internetowej, możliwe jest, że Twoje dane będą przechowywane w celu przetworzenia i obsługi Twojego żądania. Jeśli jest to konieczne, Twoje dane mogą być przekazywane w ramach grupy Takenaka. Ponadto strony 3rd mogą być wykorzystywane do realizacji Twojego żądania, na przykład firma kurierska, w której wykorzystalibyśmy do wysłania żądanych informacji. Dalsze przekazywanie Twoich danych osobom trzecim nie będzie odbywać się bez Twojej zgody.

Ta strona internetowa korzysta z tak zwanych sesyjnych plików cookie. Te tymczasowe pliki cookie nie mogą być używane do trwałej identyfikacji użytkownika, ale są ważne tylko w bieżącej sesji. Te pliki cookie zawierają tymczasowe informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej.

Instalacji plików cookie można zapobiec, edytując niektóre ustawienia w przeglądarce internetowej. Może to jednak ograniczyć pełny dostęp do strony internetowej. O instalacji plików cookies zostaniesz poinformowany przy pierwszej wizycie na stronie internetowej przez osobne okno przeglądarki. Zgoda na korzystanie z plików cookie udzielona na tej stronie dotyczy również przetwarzania zebranych danych plików cookie w sposób opisany powyżej.

Nasza strona internetowa oferuje linki do innych stron internetowych. Nasza Polityka prywatności nie ma zastosowania do żadnych linków stron 3rd znalezionych na naszej stronie internetowej. Indywidualne polityki ochrony danych dla tych stron internetowych stron 3rd można znaleźć odpowiednio na każdej stronie internetowej. Po kliknięciu na inną stronę internetową Takenaka nie jest już odpowiedzialna za ochronę Twoich danych. Informujemy, że Takenaka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści lub środki istotne dla ochrony danych na tych stronach.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) reguluje następujące przepisy, które są dostarczane bez ograniczeń

 • Prawo do informacji (art. 15 RODO)
 • Prawo do zmiany (art. 16 RODO)
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO)
 • Prawo do odwołania się do organu nadzorczego (art. 77 RODO)
 • Prawo do odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych (art. 6 RODO)

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych lub przetwarzania danych osobowych w Takenaka, prosimy o kontakt:

Takenaka Europe GmbH
– Administration –
Grafenberger Allee 136
40237 Düsseldorf
datenschutz@takenaka.eu
Takenaka Europe GmbH
– Administration –
Grafenberger Allee 136
40237 Düsseldorf
datenschutz@takenaka.eu