Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Takenaka Europe GmbH bere ochranu vašeho soukromí a osobních údajů velmi vážně.

Povinné předpisy pro ochranu údajů v Evropské unii jsou obsaženy v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Některé členské státy EU mohou také přijmout další zákony, které GDPR doplňují. V případě Německa byl obnoven spolkový zákon o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz), který nyní obsahuje podrobná ustanovení týkající se GDPR. Stejně jako v EU, kde se předpisy mohou v jednotlivých zemích lišit, platí i v Německu, že se předpisy mohou v jednotlivých spolkových zemích lišit.

Veškeré údaje, které jsou shromažďovány od návštěvníků webových stránek společnosti Takenaka, jsou zpracovávány s nejpřísnějším stupněm důvěrnosti a jsou zcela v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Vysoká úroveň odpovědnosti, pokud jde o bezpečnost informací a ochranu údajů, je nedílnou součástí firemní kultury společnosti Takenaka.

Při návštěvě našich webových stránek se shromažďují a ukládají údaje o každé návštěvě a ukládají se jako „soubor protokolu serveru“. Zde je uveden seznam údajů, které se shromažďují a ukládají:

 • Čas strávený na webových stránkách
 • Navštívené dílčí stránky
 • Kritéria vyhledávání v prohlížeči, která vedla na webové stránky Takenaka
 • Informace o vašem webovém prohlížeči
 • Informace o použitém operačním systému
 • Vaše IP adresa

Výše uvedené údaje jsou používány výhradně pro účely statistické analýzy a zlepšování našich webových stránek. Pokud by se však objevily náznaky nezákonného používání našich webových stránek, vyhrazujeme si právo zkontrolovat logy serverů v takovém případě.

Společnost Takenaka při nakládání s vašimi osobními údaji přísně dodržuje všechny předpisy o ochraně osobních údajů. To znamená, že jakékoli další zpracování a/nebo předání jakýchkoli osobních údajů se uskuteční pouze v případě, že je to povoleno zákonem nebo s vaším souhlasem.

Následující údaje jsou považovány za „osobní údaje“, protože vás identifikují a lze je zpětně vysledovat:

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo

V případě, že se rozhodnete využít kontaktní nástroje Takenaka, které jsou nabízeny na webových stránkách, je možné, že vaše údaje budou uloženy za účelem zpracování a vyřízení vaší žádosti. V případě potřeby mohou být vaše údaje předány v rámci skupiny Takenaka. Kromě toho mohou být k následnému vyřízení vaší žádosti využity třetí strany, například doručovací společnost, u které bychom využili zaslání požadovaných informací. K dalšímu předávání vašich údajů třetím stranám nedojde bez vašeho souhlasu.

Tyto webové stránky využívají tzv. session-cookies. Tyto dočasné soubory cookie nelze použít k vaší trvalé identifikaci, ale jsou platné pouze pro aktuální relaci. Tyto soubory cookie obsahují dočasné informace o vašem používání našich webových stránek.

Instalaci souborů cookie lze zabránit úpravou určitých nastavení webového prohlížeče. To by však mohlo omezit plný přístup k webovým stránkám. O instalaci souborů cookie budete informováni při první návštěvě webových stránek samostatným oknem prohlížeče. Souhlas s používáním souborů cookie udělený na těchto webových stránkách se vztahuje i na zpracování shromážděných údajů ze souborů cookie, jak je popsáno výše.

Naše webové stránky nabízejí odkazy na jiné webové stránky. Naše zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na odkazy třetích stran, které se nacházejí na našich webových stránkách. Jednotlivé zásady ochrany osobních údajů pro tyto webové stránky třetích stran naleznete na každé z nich. Jakmile kliknete na jinou webovou stránku, společnost Takenaka již není odpovědná za ochranu vašich údajů. Upozorňujeme, že společnost Takenaka nenese žádnou odpovědnost za obsah nebo opatření týkající se ochrany údajů na těchto webových stránkách.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) upravuje následující zákony, které vám poskytujeme bez omezení.

 • Právo na informace (článek 15 GDPR)
 • Právo na úpravu (článek 16 GDPR)
 • Právo na výmaz (článek 17 GDPR)
 • Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
 • Právo vznést námitku proti zpracování (článek 21 GDPR)
 • Právo na odvolání k dozorovému úřadu (článek 77 GDPR)
 • Právo na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním údajů (článek 6 GDPR)

V případě dotazů týkajících se ochrany údajů nebo zpracování osobních údajů ve společnosti Takenaka nás prosím kontaktujte:

Takenaka Europe GmbH
– Administrativa –
Grafenberger Allee 136
40237 Düsseldorf
datenschutz@takenaka.eu

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Takenaka Europe GmbH bere ochranu vašeho soukromí a osobních údajů velmi vážně.

Povinné předpisy pro ochranu údajů v Evropské unii jsou obsaženy v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Některé členské státy EU mohou také přijmout další zákony, které GDPR doplňují. V případě Německa byl obnoven spolkový zákon o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz), který nyní obsahuje podrobná ustanovení týkající se GDPR. Stejně jako v EU, kde se předpisy mohou v jednotlivých zemích lišit, platí i v Německu, že se předpisy mohou v jednotlivých spolkových zemích lišit.

Veškeré údaje, které jsou shromažďovány od návštěvníků webových stránek společnosti Takenaka, jsou zpracovávány s nejpřísnějším stupněm důvěrnosti a jsou zcela v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Vysoká úroveň odpovědnosti, pokud jde o bezpečnost informací a ochranu údajů, je nedílnou součástí firemní kultury společnosti Takenaka.

Při návštěvě našich webových stránek se shromažďují a ukládají údaje o každé návštěvě a ukládají se jako „soubor protokolu serveru“. Zde je uveden seznam údajů, které se shromažďují a ukládají:

 • Čas strávený na webových stránkách
 • Navštívené dílčí stránky
 • Kritéria vyhledávání v prohlížeči, která vedla na webové stránky Takenaka
 • Informace o vašem webovém prohlížeči
 • Informace o použitém operačním systému
 • Vaše IP adresa

Výše uvedené údaje jsou používány výhradně pro účely statistické analýzy a zlepšování našich webových stránek. Pokud by se však objevily náznaky nezákonného používání našich webových stránek, vyhrazujeme si právo zkontrolovat logy serverů v takovém případě.

Společnost Takenaka při nakládání s vašimi osobními údaji přísně dodržuje všechny předpisy o ochraně osobních údajů. To znamená, že jakékoli další zpracování a/nebo předání jakýchkoli osobních údajů se uskuteční pouze v případě, že je to povoleno zákonem nebo s vaším souhlasem.

Následující údaje jsou považovány za „osobní údaje“, protože vás identifikují a lze je zpětně vysledovat:

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo

V případě, že se rozhodnete využít kontaktní nástroje Takenaka, které jsou nabízeny na webových stránkách, je možné, že vaše údaje budou uloženy za účelem zpracování a vyřízení vaší žádosti. V případě potřeby mohou být vaše údaje předány v rámci skupiny Takenaka. Kromě toho mohou být k následnému vyřízení vaší žádosti využity třetí strany, například doručovací společnost, u které bychom využili zaslání požadovaných informací. K dalšímu předávání vašich údajů třetím stranám nedojde bez vašeho souhlasu.

Tyto webové stránky využívají tzv. session-cookies. Tyto dočasné soubory cookie nelze použít k vaší trvalé identifikaci, ale jsou platné pouze pro aktuální relaci. Tyto soubory cookie obsahují dočasné informace o vašem používání našich webových stránek.

Instalaci souborů cookie lze zabránit úpravou určitých nastavení webového prohlížeče. To by však mohlo omezit plný přístup k webovým stránkám. O instalaci souborů cookie budete informováni při první návštěvě webových stránek samostatným oknem prohlížeče. Souhlas s používáním souborů cookie udělený na těchto webových stránkách se vztahuje i na zpracování shromážděných údajů ze souborů cookie, jak je popsáno výše.

Naše webové stránky nabízejí odkazy na jiné webové stránky. Naše zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na odkazy třetích stran, které se nacházejí na našich webových stránkách. Jednotlivé zásady ochrany osobních údajů pro tyto webové stránky třetích stran naleznete na každé z nich. Jakmile kliknete na jinou webovou stránku, společnost Takenaka již není odpovědná za ochranu vašich údajů. Upozorňujeme, že společnost Takenaka nenese žádnou odpovědnost za obsah nebo opatření týkající se ochrany údajů na těchto webových stránkách.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) upravuje následující zákony, které vám poskytujeme bez omezení.

 • Právo na informace (článek 15 GDPR)
 • Právo na úpravu (článek 16 GDPR)
 • Právo na výmaz (článek 17 GDPR)
 • Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
 • Právo vznést námitku proti zpracování (článek 21 GDPR)
 • Právo na odvolání k dozorovému úřadu (článek 77 GDPR)
 • Právo na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním údajů (článek 6 GDPR)

V případě dotazů týkajících se ochrany údajů nebo zpracování osobních údajů ve společnosti Takenaka nás prosím kontaktujte:

Takenaka Europe GmbH
– Administrativa –
Grafenberger Allee 136
40237 Düsseldorf
datenschutz@takenaka.eu