Nota prawna

Ta strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez:

Nazwa firmy: TAKENAKA EUROPE GmbH

Dyrektorzy zarządzający: Masayuki Takinami, Beom-Yong Sung, Itsutsu Murakami, Masato Nishiguchi

Adres: Grafenberger Allee 136, D-40237 Düsseldorf / P.O. Box 10 49 13, D-40040 Düsseldorf

Zarejestrowany: Amtsgericht Düsseldorf HRB 4453, NIP: DE121310595

Telefon: +49 (0)211 – 1 67 94 – 0

Email: info@takenaka.eu

Nasza strona internetowa może zawierać obrazy, które podlegają prawom autorskim ich dostawców. Wymienione nazwy produktów lub firm mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub markami. Wszelka własność intelektualna i know-how zawarte w niniejszym dokumencie, takie jak patenty, marki i prawa autorskie, są chronione. Nieautoryzowane użycie podlega roszczeniom o odszkodowanie i roszczeniom o tolerancję.

Niniejsza strona internetowa lub korzystanie z niej w żaden sposób nie stanowi licencji ani prawa do korzystania z własności intelektualnej Takenaka Europe GmbH, jej licencjodawców lub osób trzecich. Wzmianka i odniesienia do zarejestrowanych znaków towarowych, marek lub jakiejkolwiek innej własności intelektualnej lub praw autorskich osób trzecich na naszej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie oznaczają, że Takenaka Europe GmbH jest prawnie powiązana z odpowiednią stroną trzecią lub ma jakiekolwiek prawa lub roszczenia do posiadania jakichkolwiek praw z nimi związanych.

Nota prawna

Ta strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez:

Nazwa firmy: TAKENAKA EUROPE GmbH

Dyrektorzy zarządzający: Masayuki Takinami, Beom-Yong Sung, Itsutsu Murakami, Masato Nishiguchi

Adres: Grafenberger Allee 136, D-40237 Düsseldorf / P.O. Box 10 49 13, D-40040 Düsseldorf

Zarejestrowany: Amtsgericht Düsseldorf HRB 4453, NIP: DE121310595

Telefon: +49 (0)211 – 1 67 94 – 0

Email: info@takenaka.eu

Nasza strona internetowa może zawierać obrazy, które podlegają prawom autorskim ich dostawców. Wymienione nazwy produktów lub firm mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub markami. Wszelka własność intelektualna i know-how zawarte w niniejszym dokumencie, takie jak patenty, marki i prawa autorskie, są chronione. Nieautoryzowane użycie podlega roszczeniom o odszkodowanie i roszczeniom o tolerancję.

Niniejsza strona internetowa lub korzystanie z niej w żaden sposób nie stanowi licencji ani prawa do korzystania z własności intelektualnej Takenaka Europe GmbH, jej licencjodawców lub osób trzecich. Wzmianka i odniesienia do zarejestrowanych znaków towarowych, marek lub jakiejkolwiek innej własności intelektualnej lub praw autorskich osób trzecich na naszej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie oznaczają, że Takenaka Europe GmbH jest prawnie powiązana z odpowiednią stroną trzecią lub ma jakiekolwiek prawa lub roszczenia do posiadania jakichkolwiek praw z nimi związanych.